Inkoop & Opkoop

Wij kopen oude / incourante voorraden elektronica onderdelen en doen aan de
opkoop van complete inventarissen op van electronica bedrijven en winkels.

Onze voorkeur gaat met name uit naar winkels en groothandels met een lange
historie waardoor vaak veel oude voorraad elektronica onderdelen aanwezig is.
Wilt u van een deel van uw voorraad elektronica onderdelen af, of wilt u uw
bedrijfsactiviteiten beïndigen? Neem dan contact met ons op.

We zijn op zoek naar onder andere:

  • Oude voorraden van electronica onderdelen winkels
  • Zolder opruimingen.
  • Oude voorraad en ladenkastjes van Technische diensten (Elektronica)
  • Philips en Lemco condensatoren.
  • Iskra, Philips, Piher en Allen Bradley resistors
  • Vacuum buizen


We buy your old stock

We are interested in buying old / obsolete inventories and complete inventories
of electronics companies and stores. Our preference is particularly given to shops
and wholesalers with a long history who often have a lot of old stock available.
Are you thinking of selling some of your stock, or do you want to end your activities?
Please contact us using the form below.Einkauf von Inventaren

Wir kaufen alte / veraltete Vorräte und vollständige Inventare von Elektronik-Unternehmen
und Geschäften.

Unsere Präferenz ist besonders zu den Geschäften und Großhändler mit einer langen
Geschichte, wo oft viel Altes Lager verfügbar ist. Möchten Sie von einigen Ihrer Lager
verabschieden, oder mochte sie Ihre Aktivitäten Beenden? Bitte kontaktieren Sie uns.